Coaching en counseling

Als counselor heb ik niet het antwoord voor mijn cliënt of dien ik hem/haar van advies. We gaan in gesprek en proberen samen  het antwoord te vinden op een vraag en/of licht te werpen op een bepaalde situatie. Counseling heeft te maken met een onvoorwaardelijke positieve belangstelling voor de mens. De sessies/gesprekken zijn een ontmoeting van de ene mens met de andere.Het is helpen jezelf te helpen het probleem bespreekbaar, hanteerbaar te maken en/of op te lossen. Tijdens het proces jezelf bewust worden van je eigen kracht en creativiteit zodat er ruimte ontstaat voor oplossingen en verwerking.  De  mens is geschapen als een vrij wezen. Gedurende het  hele leven mag dit vrije wezen zelf beslissen welke weg het wil bewandelen.

Het leven is een persoonlijke belevenis. Ieder individu wil zijn eigen unieke relatie met dat leven hebben. Met de Ziel als uitgangspunt leren leven vanuit het hart, terwijl de ratio niet vergeten wordt. Compassie voor het Zelf en voor anderen is een kernconcept voor je persoonlijke en collectieve groei. Counselen zie ik als een holistisch gegeven; er is geen scheiding, geen dualiteit tussen persoonlijke of collectieve acties en reacties, alles is intrinsiek verbonden. Jezelf  bewust zijn dat je levenservaringen het grootste hulpmiddel is samen met de  integratie van je persoonlijke pijnen en je eigen  persoonlijke weg  die je tot dusver ging. Het doel voor mijn clienten is zichzelf  en  hun wereld  uit te drukken in wijsheid en persoonlijke authenticiteit gebruik makend van integriteit en wijselijk gebruik van hun geestelijke giften, vaardigheden en kennis.

De 5 pijlers van het counselen/coachen zijn:

  1. Bewust zijn  van een Geestelijke identiteit; - wij zijn allen meer dan onze persoonlijkheden en onze problemen.
  2. Geloof in Zelf; - dat wij binnen ons de wijsheid hebben om de juiste keuzen te maken.
  3. Geloof in Potentieel; - dat elke situatie een potentieel voor de groei heeft.
  4. Geloof in je Persoonlijke Weg; - dat ons leven een bedoeling heeft.
  5. Geloof in Geest; - dat wij echt Geestelijke Wezens zijn.

Wanneer kun je gebruik maken van een coach-counselor?

*Counseling  als ondersteuning bij het omgaan met depressie, burn-out, trauma, rouw- en stervensbegeleiding, levensvragen (spiritualiteit en zingeving), omgaan met ziekte, eetproblemen, stress en hooggevoeligheid, ADHD/ADD etc.

*(Holistisch) Coaching  & Loopbaanbegeleiding. Onderzoeken wat je kunt, wat je mogelijkheden zijn en hoe je deze  kunt inzetten, zowel in werk als privé. Op eigen kracht en in eigen tempo onderweg zijn naar een evenwichtig en plezierig leven dat op alle fronten voldoening zal geven.

 
 
 
 

Werkwijze/therapie

Coaching en counseling
Coaching en counseling kids, jeugdigen en jong-volwassenen
EFT: Emotional Freedom Techniques
EMDR
Oligotherapie
Orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde
Darmtherapie
 
 
Synthesis © 2019 - alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden