SYNTHESIS richt zich op iedereen in de maatschappij, op zowel particulieren als de zakelijke markt (werkgevers èn werknemers), op individuen en groepen.

Ook heeft SYNTHESIS specifieke programma’s voor bijzondere doelgroepen,

zoals sporters, langdurig zieken, ouderen en kinderen . . .


Schaduw is datgene wat het licht in staat stelt zich te openbaren en het objectieve werkelijkheid schenkt.

Daarom is schaduw niet iets kwaads maar de noodzakelijke en onontbeerlijke aanvulling die het licht of het Goede volledig maakt;

zij is op Aarde de schepper ervan.

H.P. Blavatsky


Ja . . . wie ben ik?

Ik ben Marijke van Deursen, bouwjaar 1963.


Na vele omzwervingen in mijn leven ben ik hier in mijn eigen praktijk beland op de stoel tegenover u. Ik ben lang werkzaam geweest in de grafische industrie, maar allerlei factoren in mij duwden mij in de richting van een eigen praktijk die ik SYNTHESIS noemde. Synthesis is afgeleid van synthese wat in het algemeen een samenvoeging van ongelijksoortige zaken is zodat er iets nieuws uit ontstaat. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden syn- (samen) en tithenai (plaatsen).


Zie het als het samengaan van lichaam en geest of hart, ziel en ego. Een gegeven dat mij zelf altijd geïntrigreerd heeft.


Mijn levenspad was er tot dan toe op gericht andere dingen te doen en te laten alvorens ik stevig genoeg in het leven stond om een stukje begeleiding van een ander mens op me te nemen. Ik heb geleerd ‘mens te worden’ of zoals Hildegard von Bingen het verwoordde:


‘Mens, wordt wat je reeds bent, een mens’


In de visie van Hildegard is de mens geschapen als een vrij wezen. Gedurende zijn hele leven mag dit vrije wezen zelf beslissen welke weg hij wil bewandelen. Zo ook ik. Ik voelde weer wie ik was en wat ik wilde worden. Mens tussen de mensen. En vanuit dat Weten kon ik keuzes maken.

Drijfveer

De grootste drijfveer van mijn praktijk het is Leven zelf. En ik geloof dat we in dit Leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en vanuit die optiek niet alleen voor onszelf maar ook voor elkaar en voor Moedertje Aarde de verantwoordelijkheid dragen. Ik geloof dat we in essentie één zijn, oneindig, voor eeuwig en altijd! Allen dragen we hetzelfde Licht bij ons . . . de Oorsprong waarop je je authenticiteit tot uiting kan en mag laten komen. Volmaakt en ongeconditioneerd.


En misschien is het wel de hoogste tijd dat we allemaal teruggaan naar die Bron, naar de Oorsprong om de verantwoordelijkheid aan te gaan en ons te identificeren met ons authentieke Zelf.


Omdat juist daar die mooiere wereld en een gelukkiger leven begint!


Ik vind het een mooie afsluiting van dit verhaal.


Met liefde en plezier geschreven


Marijke van Deursen

Curriculum vitae

0252 -769 036