SYNTHESIS richt zich op iedereen in de maatschappij, op zowel particulieren als de zakelijke markt

(werkgevers èn werknemers), op individuen en groepen.

Ook heeft SYNTHESIS specifieke programma’s voor bijzondere doelgroepen,

zoals sporters, langdurig zieken, ouderen en kinderen . . .

Werkwijze

SYNTHESIS werkt vanuit het holistische mensbeeld; uitgaan van het lichamelijk, geestelijk, sociaal-emotioneel en spiritueel welbevinden en functioneren van mensen. Gericht op onderliggende oorzaken in plaats van symptomen.

Vertrekpunt is de non-dualiteit: Geen ONDERSCHEID, maar behoud van EENHEID. SYNTHESIS maakt verbindingen tussen de voor de mens nog dikwijls afzonderlijke, vaak tegengestelde elementen bijvoorbeeld lichaam en geest.

Onze wereld is dualistisch. Denk aan leven versus dood; slagen versus falen, succesvol versus mislukken, liefde versus haat. Het liefst bewandelen we de mooie paden van het leven, terwijl we de zgn. ‘slechte’ paden het liefst vermijden. Juist die negatieve gevoelens en ervaringen brengen ons dichter bij onszelf en dragen bij aan onze individuele, maatschappelijke en spirituele groei. SYNTHESIS gaat op zoek naar de verbinding tussen liefde en haat, win- en verliessituaties, vasthouden en loslaten.

Alles draait om zelf-onderzoek, om de vraag "wie ben je?", op het doorzien van de 'persoon' en de daarmee samenhangende conditioneringen patronen, voorstellingen, ideeën en overtuigingen die je over jezelf hebt op privé- of zakelijk vlak.

Een verstoring van geestelijk welbevinden komt dikwijls voort uit disharmonie van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Deze kunnen hun oorsprong vinden op de werkplek, maar ook in privésfeer. Daarbij houdt SYNTHESIS ook de biologische verklaringen voor psychische verstoringen tegen het licht vanuit de natuur- en orthomoleculaire geneeskunde: bijv. bij langdurig/chronisch ziek zijn, handicap en psychosomatische klachten, stress.

SYNTHESIS richt zich op iedereen in de maatschappij, op zowel particulieren als de zakelijke markt (werkgevers èn werknemers), op individuen en groepen. Ook heeft SYNTHESIS specifieke programma’s voor bijzondere doelgroepen, zoals sporters, langdurig zieken, ouderen en kinderen.


Kortom SYNTHESIS is er voor iedereen voor zowel psychische als fysieke ondersteuning

waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende therapievormen en methodieken:

NATUUR- EN ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE,

COACHING EN COUNSELING, EFT EN EMDR,

LIFESTYLE EN DARMTHERAPIE.

0252 -769 036